Grundarealer. Bilag 1 til vedtægten vs Geopartner.