Den primære kommunikation fra bestyrelsen og administrationen er gennem Grøndalsvænge Nyt, men hjemmesidens nyhedsoverblik og til dels Facebook bliver også benyttet til at dele nyheder med foreningens beboere.

Grøndalsvænge Nyt

Den primære kommunikation fra bestyrelsen og administrationen er gennem Grøndalsvænge Nyt. Nyhedsbrevet udarbejdes af Kommunikationsudvalget og udsendes fast den første weekend i hver måned (dog ikke i august og januar grundet sommer- og juleferie), samt som et EkstraNyt ved hastende eller omfangsrige beskeder. I brevet findes eksempelvis nyheder, opdatering på større projekter og vigtige informationer til foreningens beboere.

Grøndalsvænge Nyt udsendes digitalt til beboerne, med mindre en beboer har givet Kommunikationsudvalget skriftlig besked, om at nyhederne ønskes i papirform. Grøndalsvænge Nyt i papirform uddeles inden for en uge efter, at det er blevet udsendt digitalt. Andre former for fælles kommunikation i foreningen (inklusiv f.eks. indkaldelse til generalforsamling) vil også som udgangspunkt blive udsendt digitalt, med mindre der er givet skriftlig besked om andet. Advarsler om eksklusion vil dog altid blive udsendt i papirform.

Det er også muligt for foreningens beboere at få information sendt ud via Grøndalsvænge Nyt, hvis man eksempelvis ønsker at samle beboerne til et fællesarrangement, gøre opmærksom på et problem eller tilsvarende. Det vil dog i sådanne tilfælde skulle fremgå klart, hvem afsenderen af beskeden er. Hvis man har ønske om at sende noget ud via Grøndalsvænge Nyt, så skal man kontakte Kommunikationsudvalget.

Modtager du ikke Grøndalsvænge Nyt som forventet til din e-mail? Så start med at tjekke dit spamfilter. Hvis det ikke er spam-filteret, som har spist det, så skriv en mail til Kommunikationsudvalget med fuldt navn, fysisk adresse og den ønskede e-mailadresse – så opdaterer vi din kontaktinfo på vores lister.

Tidligere udgaver af Grøndalsvænge Nyt kan downloades og læses af foreningens beboere her.

Hjemmesiden og Facebook

Udover kommunikation via Grøndalsvænge Nyt, så vil vigtige nyheder også blive bragt som en del af nyhedsoverblikket her på hjemmesiden, samt blive slået op i foreningens lukkede Facebook gruppe så frem det findes relevant. Bestyrelsen har en officiel Facebook profil til dette formål. Det bemærkes, at denne profil aldrig vil formidle vigtig information fra bestyrelsen, uden at samme information også udsendes til alle beboere via f.eks. Grøndalsvænge Nyt.

Ønsker man kontakt til bestyrelsen, skal det ske via mail og ikke via Facebook eller Messenger.