Alle beboere i Grøndalsvænge er automatisk medlem af Grøndalsvænge Fritidsforening og kan deltage i en interessegruppe i Fritidsforeningen. Foreningen har fortiden følgende interessegruppe:

Hvis man vil deltage i en interessegruppe kan man på Fritidsforeningens hjemmeside se kontakt personer til de enkelte grupper. Det bemærkes at der er deltagerbegrænsning på nogle grupper (f.eks. børnemadklubber og yoga), og man kan derfor risikere, at der ikke er plads til flere på holdet. I så fald kan man generelt blive sat på en venteliste.

Hvis man har lyst til at starte en ny interessegruppe for beboerne, så kan man møde op i Fritidsforeningens lokaler mandag mellem kl. 19.00 og 20.00 (bemærk: ikke samme sted som åbent hus i Bygge- og Vurderingsudvalget!) og tage en snak.