Grøndalsvænge bestyres i samarbejde med foreningens administrator, af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer og 2 suppleanter. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er frivillige og skal være nuværende beboere i Grøndalsvænge. En oversigt over bestyrelsens nuværende medlemmer og deres deltagelse i foreningens udvalg kan findes her.

Bestyrelsen medlemmer vælges af foreningens beboere hvert år på den ordinære generalforsamling. Dette foregår ved at alle fuldbyrdige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år (halvdelen på lige år og den anden halvdel på ulige år). Suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen mødes fast hver 3. uge til bestyrelsesmøder, hvor aktuelle emner bliver diskuteret. Derudover er der møder i de enkelte udvalg, samt ekstra bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsen er underlagt denne forretningsorden som skal følges af bestyrelsen: Forretningsorden 27 juni 2023.pdf
Bestyrelsesmedlemmerne modtager et honorar, som senest er reguleret på generalforsamlingen i 2018. Bestyrelsen har i november 2018 besluttet fordelingen af dette honorar indbyrdes: Bestyrelsens aflønningspolitik.