Bestyrelsen består af følgende medlemmer vedtaget efter generalforsamling afholdt fra d. 19 april 2023 til d. 6 juni 2023:

Formand:
Martin Thorsen (på valg i 2025)

Næstformand:
Kim Erdman (på valg i 2025)

Bestyrelsesmedlemmer:
På valg i 2025: Anna Kristine Ravn, Kim Erdmann, Mikael Koch-Hansen, Tina Linn Austad
På valg i 2024: Arne Ekstrand, Sebastian Elmann Sørensen, Søren Hansen, Torben Andersen

Bestyrelsessuppleant(er):
På valg i 2024: Peter Jespersen

Bestyrelsen agerer og handler som beskrevet i forretningsordenen, som vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. juni 2023: Forretningsorden 27 juni 2023.pdf

Deltagelse i bestyrelsens udvalg

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fordeler arbejdet i de følgende udvalg, som samlet står for den daglige drift af foreningen: Forretningsudvalget, Vurderingsudvalget, Byggeudvalget, Teknikudvalget, Kommunikationsudvalget, samt Processer og IT udvalget. Man kan læse nærmere om de enkelte udvalgs opgaver her: Bestyrelsens udvalg

Derudover er bestyrelsen også ansvarlige for løbende ad hoc opgaver, udviklings- og forbedringsprojekter, afholdelse af generalforsamlinger m.m.

Bestyrelsesmedlemmer:
Anna Kristine Ravn (annakristineravn@groendalsvaenge.dk)
Arne Ekstrand (arneekstrand@groendalsvaenge.dk)
Kim Erdmann (kimerdmann@groendalsvaenge.dk)
Martin Thorsen (martinthorsen@groendalsvaenge.dk)
Mikael Koch-Hansen (mikaelkochhansen@groendalsvaenge.dk)
Sebastian Elmann Sørensen (sebastiansoerensen@groendalsvaenge.dk)
Søren Hansen (soerenhansen@groendalsvaenge.dk)
Tina Linn Austad (tinaaustad@groendalsvaenge.dk)
Torben Andersen (torbenandersen@groendalsvaenge.dk)

Suppleant:
Peter Jespersen (peterjespersen@groendalsvaenge.dk)


Bestyrelsen er senest konstitueret således:

Forretningsudvalg – fu@groendalsvaenge.dk:
Kim Erdmann, Martin Thorsen, Anna Kristine Ravn

Vurderingsudvalg – vur@groendalsvaenge.dk:
Anna Kristine Ravn, Torben Andersen, Arne Ekstrand

Byggeudvalg – byg@groendalsvaenge.dk:
Tina Linn Austad, Arne Ekstrand, Anna Kristine Ravn

Teknikudvalget – tek@groendalsvaenge.dk:
Torben Andersen, Søren Hansen, Peter Jespersen, Sebastian Elmann Sørensen

Kommunikationsudvalg – kom@groendalsvaenge.dk:
Mikael Koch-Hansen, Martin Thorsen

Processer og IT udvalg – kom@groendalsvaenge.dk:
Martin Thorsen

Deltagelse i eksterne udvalg

Udover de officielle bestyrelses-udvalg sidder der bestyrelsesmedlemmer i følgende eksterne arbejdsgrupper og udvalg:

Socialudvalget – bodillivholm@gmail.com:
Bodil Liv Holm, Lotte Bang Steffensen, Nina Monnerup, Søren Hansen