Bestyrelsen består af følgende medlemmer efter den seneste extraordinære generalforsamling den 7 juni 2022:

Formand:
Martin Thorsen (på valg i 2023)

Næstformand:
Kim Erdmann (på valg i 2023)

Bestyrelsesmedlemmer:
På valg i 2023: Niels Dubgaard Borup, Mia Kambskard, David Amtrup
På valg i 2024: Karin Mygdahl, Søren Hansen, Torben Andersen, Mads Bøje

Bestyrelsessuppleant(er):
På valg i 2023: Peter Jespersen

Bestyrelsen agerer og handler som beskrevet i Forretningsordenen for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge, som vedtaget første gang på bestyrelsesmødet d. 20. september 2018.

Deltagelse i bestyrelsens udvalg

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fordeler arbejdet i de følgende udvalg, som samlet står for den daglige drift af foreningen: Forretningsudvalget, Vurderingsudvalget, Byggeudvalget, Teknikudvalget, Kommunikationsudvalget, Hjælp og Service udvalget, samt Processer og IT udvalget. Man kan læse nærmere om de enkelte udvalgs opgaver her: www.groendalsvaenge.dk/bestyrelsens-udvalg

Derudover er bestyrelsen også ansvarlige for løbende ad hoc opgaver, udviklings- og forbedringsprojekter, afholdelse af generalforsamlinger m.m.

Bestyrelsen er senest konstitueret således:

Forretningsudvalg:
Kim Erdmann, Martin Thorsen, Karin Mygdahl
Mail: fu@groendalsvaenge.dk

Vurderingsudvalg:
David Amtrup, Karin Mygdahl, Torben Andersen
Mail: vur@groendalsvaenge.dk

Byggeudvalg:
Mia Kambskard, Niels Dubgaard Borup
Mail: byg@groendalsvaenge.dk

Teknikudvalget:
Søren Hansen, Torben Andersen, Peter Jespersen (suppleant)
Mail: tek@groendalsvaenge.dk

Hjælp og Service udvalg:
Torben Andersen, Mads Bøje, Søren Hansen, Peter Jespersen (suppleant)
Mail: tek@groendalsvaenge.dk

Processer og IT udvalg:
Mads Bøje, Niels Dubgaard Borup, Martin Thorsen
Mail: kom@groendalsvaenge.dk

Kommunikationsudvalg:
Martin Thorsen, Mia Kambskard, Kim Erdmann
Mail: kom@groendalsvaenge.dk

Deltagelse i eksterne udvalg

Udover de officielle bestyrelses-udvalg sidder der bestyrelsesmedlemmer i følgende eksterne arbejdsgrupper og udvalg:

Socialudvalget:
Emilie Eltzholtz (Ikke endnu fuldt konstitueret)