Som beskrevet på siden “Hvordan får jeg hus i Grøndalsvænge”, så har medlemmer af “ekspektancelisten” og foreningens “internliste” fortrinsret ved salg af foreningens boliger.

Man kan blive skrevet på ekspektancelisten, hvis man er barn, barnebarn eller oldebarn af, eller forældre til en nuværende eller tidligere beboer. Desuden kan tidligere andelshavere samt personer, der tidligere har levet i et ægteskab/samlivsforhold med en andelshaver også blive skrevet på listen. Man kan først blive skrevet på listen, når man er fyldt 18 år.

Den interne liste er kun for nuværende beboere, som ønsker eller overvejer at flytte til et andet hus i foreningen, og disse har fortrinsret i forhold til ekspektancelisten. Der kan læses nærmere om reglerne for ekspektance- og internlisten i foreningens “Regulativ for Ekspektanter”.

Foreningens ventelister er blevet overflyttet til det digitale ventelistesystem, Waitly. Ekspektanter og beboere på den interne liste kan derfor ikke længere se deres placering her på hjemmesiden, men kan i stedet løbende følge deres placering via deres profil på Waitlys hjemmeside.

Foreningen har ikke en ekstern venteliste for personer uden tilknytning til kvarteret.

Ønsker man at blive opskrevet på ekspektancelisten eller internlisten, så kan man gøre det her (internlisten) eller her (ekspektancelisten). Bemærk at man skal have ejet en andel i Grøndalsvænge i minimum 3 år før man kan skrive sig op på den interne liste. Bestyrelsen tjekker alle nyopskrivninger for at sikre, at ingen kommer på listen uden at have den krævede relation til foreningen.