I forbindelse med salg af andele i Grøndalsvænge, har foreningen vedtaget et vurderingsregulativ, som beskriver, hvordan vurderingen finder sted. Regulativet er blevet kraftigt opdateret i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2019 for at afspejle den aktuelle praksis. Vurderingsregulativet kan downloades her:

Vurderingsregulativ

I forbindelse med vurderingen af husene foretages der en opgørelse af forbedringernes værdi. Disse afskrives over tid, og dette gøres jf. ABF’s standard afskrivningskatalog, sammen med et tillæg lavet af og for Grøndalsvænge. Sidstnævnte er tilføjet for at dække de ting, som ikke dækkes i ABF’s afskrivningskatalog, da dette er skrevet med lejlighedsandele for øje, og derfor ikke er tilstrækkeligt for en forening af andelshuse med haver og bevarende lokalplan.

Grøndalsvænges tillæg til afskrivningsreglerne
ABF’s afskrivningskatalog (klik på linket “forbedringskatalog” under punktet “Dokumenter i forbindelse med overdragelse”)