Grøndalsvænge ejer to legepladser, som ligger i kvarteret. Den ene, Mirabellelegepladsen, ligger på hjørnet af Mirabellevej og Morbærvej. Den anden, Æblelegepladsen, ligger mellem Æblevej, Hyldebærvej og Hindbærvej. Begge legepladser er offentligt tilgængelige, men ejes og vedligeholdes af Andelsforeningen Grøndalsvænge.

Bor du i foreningen, og har du nogle tanker, omkring hvordan legepladserne kan gøres endnu bedre, sjovere og mere brugbare for foreningens beboere? Eller måske nogle sjove arrangementer, som kan afholdes på legepladserne? Og ønsker du at bidrage til arbejdet? Så kan man kontakte Parkudvalget her.

Mirabellelegepladsen

Mirabellelegepladsen har fra 2016-2018 gennemgået en række renovationer og forbedringer på initiativ fra Parkudvalget. Der er blevet etableret balancesti, kravlerør og en stor ståvippe. Græsplænen har igen fået et par fodboldmål og spejderne har hjulpet med at sætte fuglekasser op. Kvarterets børn har udsmykket de hvide sten til Mariehønestien og Sommerfuglestien, som går gennem krattet. Der er også sket mindre udskiftninger af beplantning for at skabe mere biodiversitet. Senest er faldmåtterne blevet udskiftet og der er udført forskellige små reparationer.

Legepladsen er kvarterets største og mest centrale, og benyttes til flere af de årlige, sociale arrangementer.

Æblelegepladsen

Æblelegepladsen ligger på kirkesiden af kvarteret og udmærker sig ved at være indhegnet, hvilket er en stor fordel ved mindre børn. Efter Mirabellelegepladsen har gennemgået en række fornyelser de seneste år, er turen også kommet til Æblelegepladsen. I første omgang er der blevet udskiftet faldunderlag og repareret mindre skader på udstyret, men der er planer for investeringer i nyt udstyr, og arbejdet forventes at gå i gang i løbet af 2019. Hvis man ønsker at bidrage aktivt til denne fornyelse, så kan man kontakte Parkudvalget.