Andelsboligforeningens administrator er DEAS

Primær kontaktperson:
Helle Kühl
Telefon: 77 89 02 22
Email: helk@deas.dk.

DEAS har flere medarbejdere i deres Grøndalsvænge team:
Telefon: 39 46 69 51
Email: kundeteam1@deas.dk.

Andelsboligforeningens kundenummer hos DEAS er 7-171 (nummeret fremgår også af breve og opkrævninger). Hav gerne kundenummeret parat når du kontakter DEAS

Bestyrelsens udvalg

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge
E-mail: andelsboligforeningen@groendalsvaenge.dk
Bruges til generelle henvendelser omkring foreningen, herunder henvendelser fra eksterne, korrespondance med leverandører/kommunen m.m.

Forretningsudvalget (FU):
E-mail: fu@groendalsvaenge.dk

Byggeudvalget (BYG):
E-mail: byg@groendalsvaenge.dk

Vurderingsudvalget (VUR):
E-mail: vur@groendalsvaenge.dk

Kommunikationsudvalget (KOM):
E-mail: kom@groendalsvaenge.dk

Teknik og miljøudvalget (TEK):
E-mail: tek@groendalsvaenge.dk

Byggeudvalget er på foreningens kontor (Vindruevej 2A, 1. sal) hver mandag kl. 18.00 – 19.00, hvor det er muligt at forespørge om byggeprojekter, indhente tilladelser, eller forhøre sig om salgs- og vurderingsrelevante ting.

Hvis en beboer har brug for at kommunikere med bestyrelsen om andet end bygge- og salgsopgaver, og det ikke kan klares over mail, så kan beboeren anmode om et møde via udvalgets mailadresse. Hvis beboeren ikke benytter e-mails, så kan Administrator hjælpe med at koordinere.

Alle møder vil som udgangspunkt ligge på hverdage efter kl. 17, og der vil blive afsat et fast slut-tidspunkt samt en klar agenda for mødet. Man kan ikke forvente, at alle medlemmer af et udvalg eller bestyrelsen er til stede, men der vil være mindst ét medlem fra det ønskede udvalg til stede.

Eksterne udvalg

Socialudvalget:
E-mail: bodillivholm@gmail.com

Parkudvalget:
E-mail: poolgrtz@hotmail.com

Flagmand

Foreningens flagmand, Dennis Andreasen, kan kontaktes i forbindelse med dødsfald/begravelser i foreningen, runde fødselsdage og tilsvarende på tlf.nr.: 60 80 09 81.

Fritidsforeningen

Hjemmeside: www.fritidsforeningen.dk
E-mail: kato.andersen@webspeed.dk 

Fritidsforeningen kan træffes i Fritidsforeningens lokaler (Vindruevej 2B, stuen) hver mandag kl. 19.00 – 20.00, hvor det er muligt at leje Fritidsforenings lokaler, få info om de forskellige interessegrupper m.m.