Andelsboligforeningen Grøndalsvænge er baseret på en række vedtægter, som er vedtaget i fællesskab af foreningens beboere. Vedtægterne kan opdateres og ændres efter behov, men kræver at 2/3 af foreningens husstande stemmer for ændringen på en generalforsamling, hvor halvdelene af husstandene er fremmødt.

Seneste ændring i vedtægterne fandt sted på den ekstraordinære generalforsamling i 25 oktober 2023.

Vedtægter pr. 25 oktober 2023 v6.pdf

Her er de historiske vedtægter:

Se desuden bilag til vedtægterne med grundstørrelser.