Der udarbejdes hvert år en årsrapport på baggrund af foreningens regnskab for det forgangne år i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboligloven og foreningens vedtægter. Nedenfor kan du finde Andelsboligforeningen Grøndalsvænges seneste årsrapporter:

Historiske årsregnskaber: