Der udarbejdes hvert år en årsrapport på baggrund af foreningens regnskab for det forgangne år i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboligloven og foreningens vedtægter. Nedenfor kan du finde Andelsboligforeningen Grøndalsvænges seneste årsrapporter:

AB_Grøndalsvænge_-_Årsrapport_2021.pdf

Herunder tidligere årsrapporter:

Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport_2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009