Et unikt særpræg ved Grøndalsvænge er, at mange beboere har familie boende i et eller flere andre huse i kvarteret. Dette giver en helt særlig mulighed for, at børnefamilier bor tæt på bedsteforældre, at søskende, fætre og kusiner holder tættere relationer, og at ældre kan bo tæt på deres børn og få hyppigere besøg.

Dette skyldes, at foreningen benytter det, vi kalder ‘ekspektancelisten’, som kun familiemedlemmer i lige linie til nuværende eller tidligere beboere kan skrive sig på. Alle huse i foreningen skal udbydes til interesserede på denne liste, før huset må udbydes til åbent salg.

Foreningens beboere har gennem adskillige generationer ønsket at begunstige familiemedlemmer på denne måde, hvor det af mange ses som en særlig arv at give muligheden for et Grøndalsvængehus videre til næste generation.

På baggrund af ovenstående er der følgende muligheder for at overtage et hus i Grøndalsvænge:

Hvis du er arving til et hus

Hvis du er sambo (mindst 2 år), søskende eller arving i lige linie til en beboer, der fraflytter, så kan du efter aftale med den fraflyttende andelshaver købe huset. I tilfælde af flere interesserede arvinger, så afgør fraflytter, hvem der får lov til at købe huset.

Hvis du bor i foreningen

Hvis du allerede er andelshaver i Grøndalsvænge, men ønsker at flytte til et andet hus i foreningen, så kan du skrive dig på den interne fortrinsrets-liste. Beboere på den interne fortrinsrets-liste har førsteret til at købe ledige huse i foreningen (såfremt de ikke byttes væk via byttelisten eller sælges privat til en arving).

Det bemærkes, at man ikke må eje to boliger i Grøndalsvænge samtidig i mere end normalt 3 måneder.

Hvis man som beboer ønsker at blive optaget på den interne fortrinsrets-liste, er kriteriet at man har haft et hus Grøndalsvænge i mindst 3 år. Hvis kriteriet er  opfyldt kan man skrive sig på listen her.
Det koster et årligt gebyr at stå på listen. Bestyrelsen tjekker alle nye opskrivninger for at sikre, at den opskrevne også rent faktisk er beboer i kvarteret. 

Det bemærkes, at man kun kan købe et hus via den interne fortrinsrets-liste, hvis man står på listen inden huset bliver udbudt. Man kan således ikke vente med at skrive sig på listen, til man har kendskab til, at et hus er blevet udbudt.

Hvis du står på ekspektancelisten

Hvis ikke huset byttes væk (se nedenfor), sælges til arvinger eller sælges via den interne fortrinsrets-liste (se ovenfor), så tilbydes det til aktivt boligsøgende på ekspektancelisten. Man kan blive skrevet på ekspektancelisten fra man fylder 18 år, men kun hvis man dokumenterbart har den påkrævede relation til foreningen. Du kan blive skrevet på listen, hvis de er forældre, barn, barnebarn eller oldebarn til en nuværende eller tidligere andelshaver. Desuden kan tidligere andelshavere samt personer, der tidligere har levet i et ægteskab/samlivsforhold med en andelshaver, også blive skrevet på listen. Du kan se se regulativet for ekspektanter her.

Man kan skrive sig på ekspektancelisten her. Det koster et årligt gebyr at stå på listen. Bestyrelsen tjekker alle opskrivninger, før opskrivningen endelig godkendes. Ekspektanter kan selv løbende tjekke deres placering på listen. 

Det bemærkes, at det kun er aktivt boligsøgende medlemmer på ekspektancelisten, som får info om nyudbudte huse. For at være ‘aktiv’ på listen, skal man selv melde sig aktiv inde på den digitale liste. Man kan kun købe et udbudt hus, hvis man står aktiv på listen inden huset bliver udbudt. Man kan således ikke vente med at melde sig aktiv, til man har kendskab til, at et hus er blevet udbudt.

Hvis du ikke har familierelation til foreningen

Hvis du ikke har en familierelation til foreningen og derfor ikke har mulighed for at købe via ekspektancelisten, så har du to muligheder for at købe hus i foreningen:

  1. Hvis en fraflyttende beboer ønsker at flytte til en andels- eller lejebolig, så kan vedkommende foretage en byttehandel med en andelshaver eller lejer i denne nye bolig. På denne måde kan beboere i andelsboliger og lejeboliger udefra bytte sig til en bolig i Grøndalsvænge.

    Siden juni har det været muligt for udefrakommende at skrive sig på byttelisten via et sammenarbejde vi har lavet med Rumly.
    For at oprette dig på byttelisten, følg denne vejledning:
    Bytteboligplatform projektopstart - juni 2023 v2 (bytte ind).pdf 
  2. Hvis et hus først har været udbudt på den interne liste og på ekspektancelisten uden at blive solgt, så må andelshaver udbyde huset til salg til enhver interesseret. Huset vil da typisk blive udbudt via ejendomsmægler. Dette hører dog historisk til sjældenhederne, da husene typisk bliver solgt til arvinger, gennem de interne lister eller indgår i bytteaftaler.

Det bemærkes, at foreningen ikke længere har en ekstern mailingliste for folk uden for foreningen, som ønsker at blive kontaktet i forbindelse med huse, der bliver sendt til eksternt salg. Dette skyldes, at det er så sjældent, at et hus i nyere tid har været solgt på denne måde. Det giver derfor ikke administrativt mening at bibeholde en sådan liste.

Foreningens administrator yder heller ingen hjælp til folk uden for foreningen, som har spørgsmål til aktive handler på de interne lister.