Som et tillæg til vedtægterne har foreningen et hegnsregulativ, som beskriver regler for hegn og hække i skel m.m. Regulativet er senest blevet opdateret ved den ordinære generalforsamling i 2019 og kan findes her.