Andelsboligforeningen Grøndalsvænge er funderet på et sæt vedtægter, samt to tillæg i form af en fælles husorden for kvarteret og regler for fremleje af foreningens huse. Som beboer er man forpligtet til at følge og respektere disse vedtægter.

Udover de fælles vedtægter, så er foreningen også underlagt en bevarende lokalplan, samt et bygningsregulativ som uddyber og vejleder om tolkningen af lokalplanen. Ønsker man som beboer at ændre på sit hus (fx nye vinduer og døre, udvendig maling, opsætning af kvist m.m.), så er man derfor forpligtet til at overholde disse regler. Er man i tvivl, om hvorvidt et byggeprojekt er tilladt indenfor disse rammer, så er det altid en god idé at kontakte foreningens Byggeudvalg, som kan vejlede om dette. Deres kontaktinfo og besøgstider kan findes her.