Hvis man ønsker at fremleje hele eller dele af sit hus i længere tid, så gælder der i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge helt særlige regler for dette, som fremgår af foreningens fremlejeregulativ.

Ønsker man at korttidsfremleje sit hus er dette tilladt under særlige vilkår, som også fremgår af foreningens fremlejeregulativ.

Disse regler kan opdateres og ændres efter behov på en generalforsamling. Dette blev senest gjort på generalforsamlingen i april 2019.

Der gives her en oversigt over de vigtigste pointer i fremlejeregulativet. Det fulde fremlejeregulativ kan findes her.

Korttidsfremleje

  • Man skal have boet i sit hus i mindst 1 år, før man må korttidsfremleje hele eller dele af sit hus.
  • Hver fremlejeperiode skal minimum vare 3 dage. Der kan højeste korttidsfremlejes samlet 3 uger pr. kalenderår.
  • Andelshaver er ansvarlig for, at lejer kender og følger husorden og andre regler på ejendommen.
  • Bestyrelsen, naboer og nærmeste genboer skal orienteres senest ved opstart af fremlejen.
  • Overtrædelse af reglerne kan føre til forbud mod at korttidsfremleje og i værste fald eksklusion.

Langtidsfremleje af hele boligen

  • Hvis man ønsker at fremleje sin andelsbolig i Grøndalsvænge, så skal det godkendes af bestyrelsen inden fremlejen påbegyndes.
  • Der skal oprettes en fremlejekontrakt, som bestyrelsen skal godkende inden fremlejen påbegyndes. Fremlejekontrakten skal indeholde en fastsat leje og en tidsbegrænsning på fremlejen.
  • Den maksimalt tilladte leje fastsættes på baggrund af en kvadratmeterpris for et standardhus i foreningen, som anvist af Københavns huslejenævn. I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til et yderligere beløb, hvis boligen er møbleret eller der er foretaget større forbedringer af boligen. Den samlede leje skal godkendes af bestyrelsen.
  • Der kan kun gives tilladelse til fremleje, hvis andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af eksempelvis sygdom, forretningsrejse, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 3 år.
  • Fremleje kan ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg eller forventede prisstigninger.
  • Andelshaveren er ansvarlig, for at boligafgiften inkl. tillæg indbetales rettidigt til foreningen. Det er også andelshaverens ansvar, at der i fremlejeperioden overholdes gældende vedtægter og husorden.

Langtidsfremleje af enkeltværelser

  • Hvis man ønsker at fremleje enkeltværelser i sin andelsbolig i Grøndalsvænge, så skal dette godkendes af bestyrelsen inden fremlejen påbegyndes.
  • Der kan kun gives tilladelse til fremleje af enten hele stueetagen, hele 1. salen eller en samling af enkeltværelser som maksimalt udgør halvdelen af husets beboelsesrum.
  • Der skal oprettes en fremlejekontrakt, som bestyrelsen skal godkende inden fremlejen påbegyndes.
  • Den opkrævede leje må ikke overstige den forholdsmæssige andel af den fremlejebetaling, der kunne være godkendt ved fremleje af hele boligen (se ovenfor). Den samlede leje og vilkår skal godkendes af bestyrelsen.