Udover de officielle udvalg, som bestyrelsens medlemmer står alene for, så kan der også efter ønske oprettes officielle udvalg og arbejdsgrupper. Disse udvalg og arbejdsgrupper arbejder med specifikke emner, som der er ønske om at arbejde med. Medlemmerne af disse udvalg kan være en blanding af bestyrelsesmedlemmer og øvrige beboere, og de kan opstå på initiativ af enten bestyrelsen, en gruppe beboere eller generalforsamlingen.

Der er i øjeblikket følgende aktive eksterne udvalg og arbejdsgrupper i Grøndalsvænge:

  • Socialudvalget, hvis formål er at være hovedkraften bag at sikre hænder nok til planlægning og afholdelse af fester og andre sociale arrangementer i foreningen. Udvalget består af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer samt et netværk af beboere. Opgaverne spænder fra små ting som at bage en kage til Børnefrihedsfesten eller husomdeling af invitationer, til større forberedelser (indkøb, planlægning, oppyntning) og bemanding til arrangementerne (varme æbleskiver til juletræstænding, tøndeholder til fastelavn, bemanding af boder til Børnefrihedsfesten osv.). Det sociale udvalg har også mulighed for skabe nye sociale arrangementer, som de brænder for at starte i foreningen. 
    .
  • Parkudvalget, hvis formål er at stå for vedligehold og forbedringer af foreningens to legepladser, samt sociale initiativer forbundet med disse.
    De har senest stået for en række forbedringer og nye initiativer på Mirabellelegepladsen, og er så småt ved at tage fat på Æblelegepladsen. Hvis man er interesseret i at deltage i udvalgets arbejde, kan man kontakte dem på
    poolgrtz@hotmail.com.