Andelsforeningen Grøndalsvænge styres af en bestyrelse bestående af 9 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af en generalforsamling. Disse medlemmer fordeler sig i en række udvalg, som varetager forskellige dele af den daglige drift. Udover bestyrelsens udvalg findes der også en række eksterne udvalg, som består af øvrige beboere i Grøndalsvænge – evt. i fællesskab med bestyrelsen.