Af og til er der andelshavere, som gør et ekstraordinært stort stykke arbejde for foreningen, hvor der har været investeret mange timers indsats i et omfang, der er langt ud over, hvad der kan forventes af beboerne. I disse tilfælde mener bestyrelsen, at det er fair at give en kompensation i form af en gave eller i særtilfælde et pengebeløb.

For at sikre ensartede regler og beløbsstørrelser for dette, har bestyrelsen udarbejdet et Gaveregulativ, som vejleder omkring størrelsen af arbejdet og gaven. Det er dog vigtigt at pointere, at frivilligt arbejde netop er frivilligt. Det kan derfor ikke forventes, at alt frivilligt arbejde påskønnes i form af gaver, men vil derimod blive påskønnet med en stor tak fra bestyrelsen og andre andelshavere.