Det er Københavns Kommune, der  står for afhentning af både dagrenovation og storskrald i Grøndalsvænge.

Har du ikke fået hentet skrald som planlagt eller har du spørgsmål og kommentarer til affaldshentningen, skal du rette dem til Københavns Kommune. Kommunens kontaktdata fremgår på denne side.

Du kan også selv se efter, hvornår der næste gang hentes storskrald, haveaffald, hårde hvidevarer osv. på netop din adresse.
Det gør du via kommunens hjemmeside, hvor du taster din adresse ind, og derefter kan du se de datoer, der gælder for netop din husholdning.

Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at bestille større eller mindre affaldscontainer samt kontrollere, at levering af dette finder sted. Ligeledes er det andelshavers ansvar at kontrollere, at kommunen opkræver afgift for den størrelse affaldscontainer, du har.