Vedtægter og husorden

Vedtægter

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge er baseret på en række vedtægter, som er vedtaget i fællesskab af foreningens beboere. Vedtægterne kan opdateres og ændres efter behov, men kræver at 2/3 af foreningens husstande stemmer for ændringen på en generalforsamling, hvor halvdelene af husstandene er fremmødt.

Vedtægter pr. 25 oktober 2023 v6.pdf

Husorden

I Andelsboligforeningen Grøndalsvænge har vi vedtaget en fælles husorden, som gælder for alle boliger i foreningen. Husordenen kan opdateres og ændres efter behov på en generalforsamling.

Se husorden (PDF)

Regulativer

Vurderingsregulativ

I forbindelse med salg af andele i Grøndalsvænge, har foreningen vedtaget et vurderingsregulativ, som beskriver, hvordan vurderingen finder sted.

Se vurderingsregulativet (PDF)

Facaderegulativ

Facaderegulativet er en præcisering af den gældende lokalplan. Regulativet er afstemt med Københavns Kommune og godkendt af generalforsamlingen i 1999.

Se facaderegulativet (PDF)

Bygningsregulativ

Bygningsregulativet anvendes af andelsboligforeningens byggeudvalg som supplement til den gældende lokalplan. Regulativet er afstemt med Københavns Kommune men ikke godkendt af en generalforsamling.

Se bygningsregulativet (PDF)

Regulativ for Ekspektanter

I forbindelse med salg af andele i Grøndalsvænge, har foreningen vedtaget et vurderingsregulativ, som beskriver, hvordan vurderingen finder sted.

Se regulativ for ekspektanter (PDF)

Fremlejeregulativ

Hvis man ønsker at fremleje hele eller dele af sit hus i længere tid, så gælder der i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge helt særlige regler for dette, som fremgår af foreningens fremlejeregulativ.

Se fremleregulativ (PDF)

Regulativ for medlemmers fortrinsret til ledige huse

Som beboer i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge har man fortrinsret til at købe ledige huse i foreningen. Dette gælder også før aktive medlemmer på ekspektancelisten. Det kræver dog aktiv tilmeldelse og betaling af et årligt gebyr, samt at man har boet i foreningen i mindst 3 år.

Se regulativ for medlemmers fortrinsret til ledige huse (PDF)

Hegnsregulativ

Som et tillæg til vedtægterne har foreningen et hegnsregulativ, som beskriver regler for hegn og hække i skel m.m

Se hegnsregulativ (PDF)

Gaveregulativ

Af og til er der andelshavere, som gør et ekstraordinært stort stykke arbejde for foreningen, hvor der har været investeret mange timers indsats i et omfang, der er langt ud over, hvad der kan forventes af beboerne.

Se gaveregulativ (PDF)

Andre regler

Grøndalsvænges afskrivningsregler

I forbindelse med vurderingen af husene foretages der en opgørelse af forbedringernes værdi. Disse afskrives over tid, og dette gøres jf. ABF’s standard afskrivningskatalog, sammen med et tillæg lavet af og for Grøndalsvænge.

Grøndalsvænges tillæg til afskrivningsreglerne (PDF)

ABF’s afskrivningskatalog

I forbindelse med vurderingen af husene foretages der en opgørelse af forbedringernes værdi. Disse afskrives over tid, og dette gøres jf. ABF’s standard afskrivningskatalog, sammen med et tillæg lavet af og for Grøndalsvænge

ABF’s afskrivningskatalog (PDF)

Bevarende lokalplan

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge er underlagt en bevarende lokalplan, som har stor betydning når du ændrer på husets ydre.

Se den bevarende lokalplan (PDF)