Information fra administrator

Nedsættelse af grundskyld
I forbindelse med medlemmernes opkrævning af boligafgift m.v. er der sket nedsættelse af grundskylden med virkning pr. 1.juli
Nedsættelsen skyldtes fastfrysning af grundskylden.

Ferielukket
Administrationen har ferielukket i uge 29 -30 (17-28 juli begge dage inkl.). I ugerne 28 og 31 er kontoret delvis bemandet.

God sommer

Fastelavnsarrangement den 26 februar

Som informeret omkring i fastelavnsnummeret af Grøndalsvænge nyt så er der fastelavnsfest i foreningen den 26 februar.

Der startes ved foreningshuset kl. 10.00, og derfra går vi i samlet flok til legepladsen ved Morbærvej/Mirabellevej.
Der bliver opsat tønder til aldersklasserne 0-5 år, 6-9 år og 10-15 år.
(mere…)