Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

På foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2013 blev der vedtaget en række ændringer af vore vedtægter og et par andre forslag til bestyrelsens videre handlinger. Nu er foreningens navn ”Andelsboligforeningen Grøndalsvænge”, og ikke længere ”Haveboligforeningen Grøndalsvænge”. Referat fra generalforsamlingen og de nye vedtægter vil senere blive omdelt til alle.

Mvh.
Bestyrelsen