Grøndalsvænge Nyt August

Så er det nyeste nyhedsbrev for august ude per mail og i postkasserne.Du kan finde brevet her: Arkiv…

Grøndalsvænge Nyt for juni og mail adresser

Den 27 juni udsendtes Grøndalsvænge Nyt for juni fra KOM’s mail adresse. Hvis man ikke har mod…

Generalforsamlingen fortsætter den 7 juni

Vi nåede ikke gennem dagsordenen på den ordinære generalforsamling, og fortsættelsen af denne, vil b…

Sletning af ekspektanter og beboere på internlisten

I forbindelse med overflytningen af foreningens ventelister til det digitale system Waitly, så er de…

Ny valuarvurdering indhentet for foreningen

Foreningens valuarvurdering skal fornys mindst hver 18. måned, og foreningen har derfor bestilt en o…

Til medlemmer af Ekspektancelisten og den interne liste

Bestyrelsen er desværre blevet opmærksomme på, at der har været fejl i kontaktinfo for nogle af de a…

Efterårsferie i bestyrelsen

Bestyrelsen holder efterårsferie i uge 42. Det betyder, at åbent hus holder lukket tirsdag d. 15. ok…

Info omkring fortovsrenovering

Som vedtaget på fortsættelsen af den ordinære generalforsamling i juni, så vil der blive igangsat fo…

Ændringer i YouSees tv-pakke

OPDATERING 6/11-19: Foreningen har modtaget endnu en opdatering fra YouSee omkring konflikten med Di…

Sommerferie i bestyrelsen og administrationen

Vurderingsudvalget og Byggeudvalget holder normalt åbent hus hver tirsdag kl 18-19, men i juli holde…

Ekspektanceliste på hjemmesiden

Andelsforeningen har en ekspektanceliste for medlemmer med fortrinsret til køb af foreningens bolige…

Valuarvurdering og ny værdifordelingsmetode vedtaget

Torsdag d. 29. november blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Grøndalsvænge. Der skulle…

Byggesagsbehandling uden gebyr fra 1. januar 2019

Københavns Kommunes har besluttet, at de fra 1. januar 2019 ikke længere vil opkræve gebyr for behan…

Ekstraordinær generalforsamling d. 29. november

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 29. november kl. 19. Den off…

Nyt Grøndalsvænge Nyt udsendt 4. november

Der blev søndag d. 4. november udsendt seneste version af Grøndalsvænge Nyt. Det vil blive husomdelt…

Nyt Grøndalsvænge Nyt udsendt d. 7/10

Der blev søndag d. 7. oktober udsendt seneste version af Grøndalsvænge Nyt, og i går, torsdag d. 11.…

BBR-opmåling af ejendommene i Grøndalsvænge

UPDATE 5/9-18: vi er i øjeblikket i gang med at besøge alle huse, der har fået registreret ekstra kv…

Ændring i boligafgift og opkrævning af stigning i grundskyld

Pr. 1. januar 2018 og fremover, vil der blive opkrævet kr. 1.050,00 i boligafgift, som vedtaget på d…

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28 november 2017

Forberedelserne til den ekstraordinære generalforsamling er nu ved at være færdige. Foreningen har b…

Information fra administrator

Nedsættelse af grundskyld I forbindelse med medlemmernes opkrævning af boligafgift m.v. er der sket …

Høns og fugleinfluenza

Da flere andelshavere holder høns (og muligvis også andre fugle), så vil vi henlede opmærksomheden p…

Elektronisk Grøndalsvænge nyt.

Vi udsender fremover kun Grøndalsvænge nyt via email. Tilmelding kan ske ved at trykke her

Tilbud fra Sparekassen Sjælland

Rentetilbud til andelshaverne I løbet af den næste uges tid, vil der blive uddelt en brochure fra Sp…

Ny forsikringsaftale med Codan

Foreningen har pr. 1. februar 2016 indgået en forsikringsaftale med Codan. Vi har i den forbindelse …

Statsforvaltningens afgørelse

Statsforvaltningens afgørelse kan læses her Fantastisk læsning…

Fastelavnsfest i Grøndalsvænge

På trods af lidt kulde og blæst, og en smule forvirring omkring hvorvidt fastelavnstønderne skulle h…

Fritidsforeningen

Kommunens juridiske argumenter

Jeppe Brandorff Stefansen har på et møde med kommunens advokat, drøftet kommunens juridiske argument…

Resume af notatet fra Birgitte Grubbe

Advokat Michael Brandt har udarbejdet et resume af notatet fra Birgitte Grubbe, der giver mulighed f…

Resultat af meningsmålingen

Ved at klikke på dette link kan datagrundlaget for meningsmålingen beses. Dokumentet er gemt som PDF…

Nyt notat af Birgitte Grubbe

Birgitte Grubbes notat til kommunen kan læses ved at klikke lige her. Dokumentet er gemt som PDF.

Kommunens forligstilbud tilgængeligt for alle

Kommunens forligstilbud kan downloades her

Bestyrelsens præsentation fra gårsdagens informationsmøde

Bestyrelsens PowerPoint (konverteret til PDF) præsentation kan downloades her

BREAKING: Gammelt dokument godkender frafald af skødeklausulens forbud mod fortjeneste

Et notat med muligt sagsafgørende oplysninger er dukket frem til overfladen. Specielt siderne 3 og 4…

Bestyrelsens svar på Hortens gennemgang af juridisk udtalelse fra Børner og Grubbe

Her er bestyrelsens svar på Hortens gennemgang af Børner og Grubbes arbejde Dokumentet kan læse…

Notat fra Grubbe og Børner samt betænkning

Her har du mulighed for at downloade det notat som advokat Birgitte Grubbe og tidligere formand i Gr…

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

På foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2013 blev der vedtaget en række ændringer af…

Gode giftfri havetip

  Bestyrelsen opfordrer til, at alle i Grøndalsvænge er med til at beskytte vores unikke havemi…

Dødsfald

  Det var med stor sorg, jeg modtog meddelelse om, at tidligere bestyrelsesmedlem og næstforman…

Information om grundskyld fra administrator

Med henvisning til vedtægternes § 8 stk. 3, skal jeg gøre opmærksom på, at stigningen i grundskylden…

100-års fejring på Københavns Rådhus

Festlighederne på Rådhuset den 25. november

Har du/I tilmeldt jer turen til Københavns Rådhus, skal vi gøre opmærksom på, at vi mødes i den stor…

Københavns Delebiler i Grøndalsvænge

Et medlem har sendt os følgende indlæg: Har du brug for bil?   I løbet af foråret bliver der sa…