Til medlemmer af Ekspektancelisten og den interne liste

Bestyrelsen er desværre blevet opmærksomme på, at der har været fejl i kontaktinfo for nogle af de aktive medlemmer på den udgave af Ekspektancelisten & Internlisten, som vi har fået overdraget af tidligere administrator.

Formentlig har der været brugt en udsendelsesliste til udbud af huse eller tilsvarende, som vi ikke har modtaget – we don’t know. Men vi kan se, at der har været fejl i forhold til udsendelseslister for tidligere huse.

Desuden er nogen Ekspektanter blevet meldt passive hen over sommeren – formentlig fordi deres opkrævning/betaling af årligt gebyr somehow ikke er gået igennem.

Der er nu blevet rettet op på mailadresserne på Ekspektancelisten og den interne liste efter bedste vis, og der er blevet sendt mindst ét hus ud efter de rettede lister. Så nu burde alle have modtaget tilbud om hus som forventet.

Derfor: tjek din indbakke (og evt dit spamfilter). Hvis du som aktivmeldt Ekspektant eller andelshaver på den interne liste stadig ikke har modtaget tilbud om hus, så kontakt Kommunikationsudvalget (KOM@groendalsvaenge.dk).