Parkering i Grøndalsvænge

Vejene i Grøndalsvænge er ret smalle, hvilket kan gøre det svært for større køretøjer (f.eks. skraldevogne og udrykningskøretøjer) at komme forbi, hvis der holder mange biler langs med og på begge sider af vejene. Desuden er kantsten og fortove ikke designet til at kunne holde til kørsel med tunge køretøjer hen over dem, hvilket de ofte er nødt til, når der holder biler parkeret langs med vejen. Derfor har foreningen valgt at indføre restriktioner for parkeringen i kvarteret:

  • For hele kvarteret gælder det, at alle husstande skal etablere indkørsel på grunden og parkere deres bil der. Hvis dette ikke er fysisk muligt, så kan der undtagelsesvist blive givet en dispensation af bestyrelsen.
  • Vejene på kirkesiden af kvarteret er privatejede, og det har derfor været muligt at lave aftale om parkeringsforbud med et privat firma. Dette betyder, at parkering er forbudt mellem 5:00 og 10:00 om morgenen. Ulovlig parkering medfører bødestraf. Ordningen har været en stor succes for beboerne på kirkesiden.
  • Vejene på Foreningsbygningssiden er kommunalt ejede, og det er derfor ikke muligt at oprette aftale om parkeringsforbud med et privat firma. Bestyrelsen har siden starten af 2017 været i dialog med kommunen om at oprette en ordning tilsvarende til den på kirkesiden, men desværre foregår processen meget langsomt, og det er derfor usikkert, hvad tidshorisonten er.

Bor man på kirkesiden og har brug for, at en håndværker kan holde i det ulovlige tidsrum mens der udføres arbejde på huset, så kan man låne en parkeringstilladelse i administrationen.

Der henvises i øvrigt til husordenen.