Håndværkere og lokalplan

Når man hyrer en entrepanør eller håndværker til at skifte vinduer, tag eller foretage andet ydre arbejde på et hus, som er underlagt lokalplan, så kan det være svært at gennemskue, om håndværkeren har styr på lokalplanen. Det bedste råd er stadig at komme op og snakke med Byggeudvalget, men der er blevet udarbejdet et dokument med råd og forslag til tilføjelser til håndværkerkontrakter, og hvad man evt. skal være opmærksom på. Det kan man downloades her:

Gode råd om håndværkere/entrepanører og lokalplanen

Vi bemærker for god ordens skyld, at brug af dette dokument på ingen måde gør foreningen økonomisk eller juridisk ansvarlige for, at arbejdet er korrekt udført. Det er udelukkende ment som hjælp og gode råd.