Ekspektance- og internliste

Som beskrevet på siden “Hvordan får jeg hus i Grøndalsvænge”, så har medlemmer af “ekspektancelisten” og foreningens “internliste” fortrinsret ved salg af foreningens boliger.

Man kan blive skrevet på ekspektancelisten, hvis man er barn, barnebarn eller oldebarn af, eller forældre til en nuværende eller tidligere beboer. Desuden kan tidligere beboer også blive skrevet på listen. Man kan først blive skrevet på listen, når man er fyldt 18 år.

Den interne liste er kun for nuværende beboere, som ønsker eller overvejer at flytte til et andet hus i foreningen, og disse har fortrinsret i forhold til ekspektancelisten.

Der kan læses nærmere om reglerne for ekspektance- og internlisten i foreningens “Regulativ for Ekspektanter”

Nedenfor kan man finde den seneste offentliggjorte udgave af ekspektancelisten og den interne liste. Denne udgave er senest opdateret d. 8. august 2019. Ændringer foretaget efter denne dato (hvis du eller andre eksempelvis har meldt sig aktiv efter denne dato) vil således ikke fremgå af listerne nedenfor, men er selvfølgelig korrekte på administrationens lister.

Ekspektancelisten (opdateret 12/11-19)
Internlisten (opdateret d. 12/11-19)

Listerne indeholder af hensyn til GDPR kun ekspektantnummer/internnummer og ens status på listen. A står for aktiv, P for passiv, U står for ukendt (der mangler kontaktinfo på personen) og I står for intern.

Ønsker man at få oplyst sit ekspektantnummer eller internnummer, så skal man skrive til KOM@groendalsvaenge.dk eller henvende sig til administrationen. Dette nummer er ens personlige nummer, og det ændrer sig ikke, selvom ens placering på listen ændrer sig. Hvis man ønsker løbende at følge sin placering på listen, så er det derfor en god idé at notere sig dette personlige nummer, så man løbende kan følge med på listen herinde. Gentagne henvendelser til KOM eller administrationen om placering på listen vil således ikke blive besvaret.