Anmeldelse af forsikringsskader

Foreningen har pr. 1. februar 2016 indgået en forsikringsaftale med Codan. Vi gør ikke længere brug af forsikringsmægler. Det betyder, at man skal kontakte Codan direkte, når man skal anmelde en skade.

Codan har afsat et team på to medarbejdere til at håndtere vores henvendelser, så der kan opbygges en bedre viden om Grøndalsvænge og dermed en bedre service. På grund af de nye GDPR regler, så kan deres navne og kontaktinfo desværre ikke længere fremgå på vores hjemmeside. I stedet skal Codan kontaktes på tlf. 33 55 42 48. Vi anbefaler stærkt at bede om at snakke med en medarbejder, som har erfaring med Grøndalsvænge, for at sikre korrekt rådgivning.

Oplys følgende policenummer ved kontakt til Codan: 9002680995

Her kan policen læses i sin helhed.

Glasskader

I tilfælde af glas og sanitetsskader skal Administrator orienteres telefonisk eller pr. mail (ejendom@overby.dk) og for anmeldelse af skaden skal der rettes henvendelse til:

Glarmesterfirmaet Snoer & Sønner
Lærkevej 17
2400 København NV
Tlf. 38 34 03 11

Oplys police nr. 201864

Akutte og uopsættelige skader sket i weekend, aften og nattetimer skal anmeldes på:

Tlf.: 70 10 90 09