Anmeldelse af forsikringsskader

Foreningen har pr. 1. februar 2016 indgået en forsikringsaftale med Codan. Vi gør ikke længere brug af forsikringsmægler.
Det betyder at man skal kontakte Codan direkte når man skal anmelde en skade.

Codan har afsat et team på tre medarbejdere til at håndtere vores henvendelser, så der kan opbygges en bedre viden om Grøndalsvænge og dermed en bedre service.

Kontaktpersoner hos Codan:
● Ingvar Stefánsson, tlf. 3355 3227
● Pia Dora Jakobsen, tlf. 3355 5031
● Charlotte Stentoft, tlf 3355 4793

Oplys følgende policenummer ved kontakt til Codan: 9002680995

Her kan policen læses i sin helhed.

Glasskader

I tilfælde af glas og sanitetsskader skal Administrator orienteres telefonisk eller pr. mail (ejendom@overby.dk) og for anmeldelse af skaden skal der rettes henvendelse til:

Glarmesterfirmaet Snoer & Sønner
Lærkevej 17
2400 København NV
Tlf. 38 34 03 11

Oplys police nr. 201864

Akutte og uopsættelige skader sket i weekend, aften og nattetimer skal anmeldes på:

Tlf.: 70 10 90 09