Praktiske oplysninger

Foreningen og formalia

Foreningens adresse er:

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge
Vindruevej 2A
2400 København NV

Tlf. : 38 86 68 49
Fax: 38 86 68 51

Foreningen er en andelsboligforening stiftet den 26. november 1911, bestående af 389 fritliggende huse.