Ny foreningsaftale med YouSee

I starten af 2014 indgik A/B Grøndalsvænge en ny foreningsaftale med YouSee for at optimere denne, samt at få styr på Codan/ Copydan opkrævningerne.

Fremadrettet vil det betyde at kun Grundpakken vil blive opkrævet via huslejen, tillægspakker vil blive opkrævet direkte fra YouSee.

Den ny aftale indebærer at du som beboer har mulighed for selv at bestemme hvilke kanaler der skal være i Mellempakken og Fuldpakken, udover de 25 faste kanaler der er i Grundpakkken. Du kan også vælge YouSee’s almindelig mellem eller fuldpakke.

Derfor skal du som beboer inden den 21. april svare på om du ønsker nogle af tillægspakkerne, så du fremadrettet kan få vælg selv TV.  Bemærk at Lille tilllægspakke svare til mellempakken og tillægspakke svare til fuldpakke kanalerne.

Som beboer kan du via denne foreningsaftale ligeledes indgå aftale om YouSee Bredbånd med Wifi-spot samt YouSee mobil, begge med en rabat.

Kontakt YouSee 70 70 40 40 eller gå ind på www.yousee.dk ved yderligere spørgsmål.

Mvh. Bestyrelsen

Invitation til beboermøde onsdag d. 5. februar 2014

Byggeudvalget inviterer til møde onsdag den 5. februar 2014 kl. 19.30 i Foreningsbygningen.

Kaare Press-Kristensen, civ. ing., Vanløse-beboer og miljømedarbejder ved Det Økologiske Råd vil holde oplæg om, hvilke vandproblemer der kan være i huse, og hvad der kan gøres ved det – vand fra oven (regn), vand fra neden (grundvand, kloaker), faskiner mv., med opfølgende spørgsmål, ideer og debat.

Efter en kort pause vil der være mulighed for spørgsmål og debat om andre foreningsanliggender med deltagere fra bestyrelsen.

Mvh. Byggeudvalget

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

På foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2013 blev der vedtaget en række ændringer af vore vedtægter og et par andre forslag til bestyrelsens videre handlinger. Nu er foreningens navn ”Andelsboligforeningen Grøndalsvænge”, og ikke længere ”Haveboligforeningen Grøndalsvænge”. Referat fra generalforsamlingen og de nye vedtægter vil senere blive omdelt til alle.

Mvh.
Bestyrelsen

Gode giftfri havetip

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle i Grøndalsvænge er med til at beskytte vores unikke havemiljøer midt i byen. Hvis du vil være med til at mindske brugen af pesticider, findes der en lang række alternativer til brugen af kemisk ukrudtsbekæmpelse og pesticider, når du vedligeholder hus og have. Alternativerne er samlet på Københavns Kommunes hjemmeside, på adressen:

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/ProjekterIDetFri/Storbyhaver/EnGiftfriHave.aspx

. Hjemmesiden giver råd om miljøvenlig bekæmpelse af bl.a.:

Som haveejer skal du helst undgå at bruge pesticider, når du arbejder i haven, da det har nogle konsekvenser for miljøet:

  • Grundvandet, der er en væsentlig drikkevandsressource, forurenes
  • Tomme eller halvtomme pesticidemballager er farligt affald og skal behandles efter brug
  • Den biologiske mangfoldighed mindskes
  • De kemiske rester kan ende i vores frugt og grønt

Har du ikke selv adgang til internet, findes der en pc i foreningsbygningen, som du kan benytte i åbningstiden.

 

(Kilde: www.kk.dk)