Gode giftfri havetip

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle i Grøndalsvænge er med til at beskytte vores unikke havemiljøer midt i byen. Hvis du vil være med til at mindske brugen af pesticider, findes der en lang række alternativer til brugen af kemisk ukrudtsbekæmpelse og pesticider, når du vedligeholder hus og have. Alternativerne er samlet på Københavns Kommunes hjemmeside, på adressen:

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/ProjekterIDetFri/Storbyhaver/EnGiftfriHave.aspx

. Hjemmesiden giver råd om miljøvenlig bekæmpelse af bl.a.:

Som haveejer skal du helst undgå at bruge pesticider, når du arbejder i haven, da det har nogle konsekvenser for miljøet:

  • Grundvandet, der er en væsentlig drikkevandsressource, forurenes
  • Tomme eller halvtomme pesticidemballager er farligt affald og skal behandles efter brug
  • Den biologiske mangfoldighed mindskes
  • De kemiske rester kan ende i vores frugt og grønt

Har du ikke selv adgang til internet, findes der en pc i foreningsbygningen, som du kan benytte i åbningstiden.

 

(Kilde: www.kk.dk)

 

Dødsfald

 

Det var med stor sorg, jeg modtog meddelelse om, at tidligere bestyrelsesmedlem og næstformand igennem flere årtier,

Tage Jørgensen, afgik ved døden søndag den 15. april.

Alle kendte Tage, han var indbegrebet af Grøndalsvænge, han vidste alt om Grøndalsvænge, og kendte alle i Grøndalsvænge. Med sit altid gode humør kunne Tage tale med alle og løse selv de mest umulige udfordringer, der måtte dukke op.

Energi og arbejdsomhed var et af kendetegnene; ud over job som selvstændig ydede Tage også frivilligt arbejde i FDF og Rotary – og så lige Grøndalsvænge! For os som har arbejdet mange timer sammen med Tage, var det altid Tage som på umættelig vis bidrog ikke bare med erfarne og konstruktive løsninger, men også med hele tiden at bevare en god stemning med sit smittende gode humør.

Efter at være udtrådt af bestyrelsen har Tage lige siden bestredet opgaven som respekteret dirigent ved foreningens generalforsamlinger, en opgave han bestred med stor kompetence og myndighed.

Tage Jørgensen vil for altid være et ikon for Haveboligforeningen Grøndalsvænge.

Mine tanker går til Tages kone Kirsten, hans børn og familie.

Ære være hans minde

Lars Börner

Formand

Information om grundskyld fra administrator

Med henvisning til vedtægternes § 8 stk. 3, skal jeg gøre opmærksom på, at stigningen i grundskylden først vil få virkning pr. 1. april i år.

Københavns Kommune har ikke kunne oplyse størrelsen på de kvm. som er inddraget på grund af minirundkørslen på Grøndalsvænge Alle, det har således ikke været muligt, at udarbejde den nye fordelingsnøgle.

Med virkning fra den 1. april vil der samtidig ske regulering af øvrige afgifter.

Med venlig hilsen

Administrationen.

Københavns Delebiler i Grøndalsvænge

Et medlem har sendt os følgende indlæg:

Har du brug for bil?

 

I løbet af foråret bliver der sat en delebil op i kvarteret omkring Grøndalsvænge Allé. Det er foreningen Københavns Delebiler der står for driften, og bilen indgår i foreningens flåde af mere end 50 delebiler der står i hele København.

 

Delebiler er et nemt, fleksibelt og miljøvenligt alternativ til at eje sin egen bil. Ud over et månedligt kontingent, betaler man for den tid man bruger bilen, og det antal kilometer man kører. Man booker bilen i et nemt, netbaseret booking-system. Københavns Delebiler tager sig af alle de praktiske ting, såsom reparationer, syn, dækskift, osv.

 

Delebilisme er ofte økonomisk fordelagtigt hvis man ikke har brug for t køre hver dag, men skal bruge bil til fritidsaktiviteter, ferier, mv. Det kan også fungere godt som supplement til egen bil. Som medlem af Københavns Delebiler har man adgang til at bruge alle foreningens biler, og der er mange forskellige typer af biler til rådighed, lige fra små biler og stationcars til 7-personers biler og kassevogne.

 

Informationsmøde

Der vil bliver holdt et informationsmøde for alle interesserede i starten af april, i fælleshuset på Vindruevej 2, hvor Københavns Delebiler kommer og fortæller om brugsvilkår, priser for brug og indmeldelse, mv.

Den nærmere dato for informationsmødet kommer til at fremgå af foreningens hjemmeside.

 

Hvis du gerne vil vide mere er du altid velkommen til at kontakte Københavns Delebiler. Skriv på info@kobenhavnsdelebiler.dk, eller ring på telefon 35 35 14 11 (ma-tor 9-12.30).

Du kan læser mere om delebiler, priser, vilkår, mv. på www.kobenhavnsdelebiler.dk