Notat fra Grubbe og Børner samt betænkning

Her har du mulighed for at downloade det notat som advokat Birgitte Grubbe og tidligere formand i Grøndalsvænge, Lars Børner, på eget initiativ har udarbejdet.
Bestyrelsen har kun været involveret i notatet, ved at vi har stillet vores arkiv til rådighed for dem.

Notatet beskriver hvorfor Københavns Kommune allerede i 2004 burde have aflyst den servitut, som kommunen siden marts i år har forlangt at vi skal overholde. Det findes i to versioner, og denne er den nyeste.

Der refereres bl.a. til en betænkning fra 1914 i notatet. Det er denne betænkning du også kan downloade her.

Download Betænkning her.

Download notat her.