Oversigt over andelsværdier

Værdien af de enkelte andele i Grøndalsvænge består af:

  • Værdien af huse vægtede areal (ud fra kvadratmeterpris)
  • Værdien af grunden (ud fra kvadratmeterpris)
  • En ligelig fordelt andel af foreningens formue.

Nedenfor kan ses en opgørelse over værdien af de enkelte andele fordelt på de tre parametre.

Oversigt over andelsværdier