Kalender for Grøndalsvænge

Den samlede bestyrelsen holder møde cirka hver 3. uge. Derudover mødes bestyrelsens udvalg også med mellemrum. Nedenstående kalender indeholder en oversigt over de møder, hvor der på nuværende tidspunkt er fastsat en dato. Kalenderen indeholder desuden også datoer for afholdelse af fester, møder m.m., som vedrører hele foreningen:

Blå farver angiver møder kun for bestyrelsesmedlemmer, grøn angiver sociale arrangementer og rød angiver møder hvor beboere kan deltage.

Der tages forbehold for fejl og manglende opdateringer i kalenderen. Tjek også nyhederne på forsiden for at tjekke om f.eks. åbent hus i BYG og VUR holder ferie.