Bestyrelsen

Grøndalsvænge bestyres i samarbejde med foreningens administrator, af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer og 2 suppleanter. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er frivillige og skal være nuværende beboere i Grøndalsvænge.

Bestyrelsen medlemmer vælges af foreningens beboere hvert år på den ordinære generalforsamling. Dette foregår ved at alle fuldbyrdige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år (halvdelen på lige år og den anden halvdel på ulige år). Suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen mødes fast hver 3. uge til bestyrelsesmøder, hvor aktuelle emner bliver diskuteret. Derudover er der møder i de enkelte udvalg, samt ekstra bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et honorar, som senest er reguleret på generalforsamlingen i 2018. Bestyrelsen har i november 2018 besluttet fordelingen af dette honorar indbyrdes: Bestyrelsens aflønningspolitik.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer efter den seneste ordinære generalforsamling den 30 maj 2018:

Formand:
Bjarne Jepsen

Næstformand:
Kim Erdmann

Bestyrelsesmedlemmer:
Torben Andersen, Mikkel Løndahl, Christian Mølholm, Arne Ekstrand, Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen, Søren Hansen

Bestyrelsessuppleant:
Ditte Pedersen, Karin Mygdahl

Bestyrelsen agerer og handler som beskrevet i Forretningsordenen for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge, som vedtaget første gang på bestyrelsesmødet d. 20. september 2018. Det bemærkes, at selvom der i Forretningsordenen henvises til forretningsordener for de enkelte udvalg, så er disse ikke udarbejdet endnu.


Udvalg og ansvarsområder

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fordeler arbejdet i de følgende udvalg, som samlet står for den daglige drift af foreningen: Forretningsudvalget, Vurderingsudvalget, Byggeudvalget, Teknikudvalget og IT & Kommunikationsudvalget.

Derudover er bestyrelsen også ansvarlige for løbende ad hoc opgaver, udviklings- og forbedringsprojekter, afholdelse af foreningens traditionelle fester m.m.

Bestyrelsen er senest konstitueret således:

Forretningsudvalg:
Bjarne Jepsen, Kim Erdmann, Marina Brønsvig
Mail: fu@groendalsvaenge.dk

Medhjælpere: Christian Mølholm

Vurderingsudvalg:
Torben Andersen, Anette Münther Hansen, Karin Mygdahl
Mail: vur@groendalsvaenge.dk

Byggeudvalg:
Arne Ekstrand, Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen
Mail: byg@groendalsvaenge.dk

Medhjælpere: Ditte Pedersen

Teknikudvalget (veje, anlæg og forretningsbygning):
Torben Andersen, Søren Hansen
Mail: tek@groendalsvaenge.dk

Medhjælpere: Christian Mølholm

Kommunikationsudvalg:
Anette Münther Hansen, Bjarne Jepsen, Mikkel Løndahl
Mail: kom@groendalsvaenge.dk


Midlertidige udvalg og arbejdsgrupper

Udover de officielle, faste udvalg har bestyrelsen i øjeblikket følgende arbejdsgrupper og udvalg:

Værdifordelingsudvalg:
Bjarne Jepsen, Kim Erdmann, Marina Brønsvig, Mikkel Løndahl, Christian Mølholm

Medhjælpere: Mikael Kock-Hansen (ekstern medhjælper)


Deltagelse i eksterne udvalg og arbejdsgrupper

Udover de officielle bestyrelses-udvalg sidder der bestyrelsesmedlemmer i følgende eksterne arbejdsgrupper og udvalg:

Socialudvalg:
Anette Münther Hansen, Marina Brønsvig

Parkudvalg:
Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen

Grøndalsvængeudvalg:
Ditte Pedersen

Skriv en kommentar