Sletning af ekspektanter og beboere på internlisten

I forbindelse med overflytningen af foreningens ventelister til det digitale system Waitly, så er det ved at være sidste chance for at få (færdig)oprettet sin profil hos Waitly. Opskrivninger på liste…

Ny valuarvurdering indhentet for foreningen

Foreningens valuarvurdering skal fornys mindst hver 18. måned, og foreningen har derfor bestilt en opdateret valuarvurdering, som bestyrelsen modtog i går. Den nye valuarvurdering viser en værdistigni…

Til medlemmer af Ekspektancelisten og den interne liste

Bestyrelsen er desværre blevet opmærksomme på, at der har været fejl i kontaktinfo for nogle af de aktive medlemmer på den udgave af Ekspektancelisten & Internlisten, som vi har fået overdraget af…

Efterårsferie i bestyrelsen

Bestyrelsen holder efterårsferie i uge 42. Det betyder, at åbent hus holder lukket tirsdag d. 15. oktober, og der kan ikke forventes svar på mails i denne uge.

Info omkring fortovsrenovering

Som vedtaget på fortsættelsen af den ordinære generalforsamling i juni, så vil der blive igangsat fortovsrenovering på et stykke af Ferskenvej/Morbærvej. Arbejdet vil blive påbegyndt i uge 42, altså m…

Ændringer i YouSees tv-pakke

OPDATERING 6/11-19: Foreningen har modtaget endnu en opdatering fra YouSee omkring konflikten med Discovery. Læs mereher. YouSee har sendt foreningen brev om planlagte ændringer i kanaludvalg. Læs nær…

Ekspektanceliste på hjemmesiden

Andelsforeningen har en ekspektanceliste for medlemmer med fortrinsret til køb af foreningens boliger. Man kan nu finde listen på hjemmesiden her.

Valuarvurdering og ny værdifordelingsmetode vedtaget

Torsdag d. 29. november blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Grøndalsvænge. Der skulle tages stilling til, om foreningen ønskede at overgå til valuarvurdering, samt en ny og mere gennems…

Byggesagsbehandling uden gebyr fra 1. januar 2019

Københavns Kommunes har besluttet, at de fra 1. januar 2019 ikke længere vil opkræve gebyr for behandling af byggesager. Gebyret har tidligere skulle dække udgifter til: Sagsbehandling Forhåndsdialogm…

Ekstraordinær generalforsamling d. 29. november

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 29. november kl. 19. Den officielle indkaldelse blev uddelt søndag d. 18/11, så hvis du ikke har modtaget den i din postkasse, s…

BBR-opmåling af ejendommene i Grøndalsvænge

UPDATE 5/9-18: vi er i øjeblikket i gang med at besøge alle huse, der har fået registreret ekstra kvadratmeter i kældre, som udhuse eller tilsvarende BBR ændringer med indflydelse på husets udvendige …

Ændring i boligafgift og opkrævning af stigning i grundskyld

Pr. 1. januar 2018 og fremover, vil der blive opkrævet kr. 1.050,00 i boligafgift, som vedtaget på den ordinære generalforsamling 2017. Ligeledes vil der pr. 1. januar 2018, ske opkrævning af beregnet…

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28 november 2017

Forberedelserne til den ekstraordinære generalforsamling er nu ved at være færdige. Foreningen har booket Tre Falke Skolen tirsdag den 28 november, og vi vil derfor opfordre alle til at skrive denne d…

Information fra administrator

Nedsættelse af grundskyld I forbindelse med medlemmernes opkrævning af boligafgift m.v. er der sket nedsættelse af grundskylden med virkning pr. 1.juli Nedsættelsen skyldtes fastfrysning af grundskyld…

Referat og årsrapport

Referatet og årsrapporten fra den ordinære generalforsamling april 2017 er nu tilgængeligt under “bestemmelser”.

Høns og fugleinfluenza

Da flere andelshavere holder høns (og muligvis også andre fugle), så vil vi henlede opmærksomheden på, at fødevarestyrelsen har strammet reglerne for landets hønse og fjerkræavlere. Holder man høns el…

Elektronisk Grøndalsvænge nyt.

Vi udsender fremover kun Grøndalsvænge nyt via email. Tilmelding kan ske ved at trykke her

Tilbud fra Sparekassen Sjælland

Rentetilbud til andelshaverne I løbet af den næste uges tid, vil der blive uddelt en brochure fra Sparekassen Sjælland.

Ny forsikringsaftale med Codan

Foreningen har pr. 1. februar 2016 indgået en forsikringsaftale med Codan. Vi har i den forbindelse opsagt samarbejdet med Dansk System Assurance som har været vores forsikringsmægler i de sidste mang…

Statsforvaltningens afgørelse

Statsforvaltningens afgørelse kan læses her Fantastisk læsning…

Fastelavnsfest i Grøndalsvænge

På trods af lidt kulde og blæst, og en smule forvirring omkring hvorvidt fastelavnstønderne skulle have været fyldt med “goodies”, eller – som i vores tilfælde – tomme, så fik …

Fritidsforeningen

Kommunens juridiske argumenter

Jeppe Brandorff Stefansen har på et møde med kommunens advokat, drøftet kommunens juridiske argumenter i sagen. Jeppe har noteret argumenterne, og vi har lagt dem på foreningens intranet. Dokumentet k…

Resume af notatet fra Birgitte Grubbe

Advokat Michael Brandt har udarbejdet et resume af notatet fra Birgitte Grubbe, der giver mulighed for hurtigt at sætte sig ind i hovedtrækkene af notatet. Dokumentet er gemt som PDF.

Resultat af meningsmålingen

Ved at klikke på dette link kan datagrundlaget for meningsmålingen beses. Dokumentet er gemt som PDF.

Nyt notat af Birgitte Grubbe

Birgitte Grubbes notat til kommunen kan læses ved at klikke lige her. Dokumentet er gemt som PDF.

Kommunens forligstilbud tilgængeligt for alle

Kommunens forligstilbud kan downloades her

Bestyrelsens præsentation fra gårsdagens informationsmøde

Bestyrelsens PowerPoint (konverteret til PDF) præsentation kan downloades her

BREAKING: Gammelt dokument godkender frafald af skødeklausulens forbud mod fortjeneste

Et notat med muligt sagsafgørende oplysninger er dukket frem til overfladen. Specielt siderne 3 og 4 i det vedhæftede PDF-dokument er spændende læsning og kaster nyt lys over sagen. Klik her for at læ…

Bestyrelsens svar på Hortens gennemgang af juridisk udtalelse fra Børner og Grubbe

Her er bestyrelsens svar på Hortens gennemgang af Børner og Grubbes arbejde Dokumentet kan læses lige her

Notat fra Grubbe og Børner samt betænkning

Her har du mulighed for at downloade det notat som advokat Birgitte Grubbe og tidligere formand i Grøndalsvænge, Lars Børner, på eget initiativ har udarbejdet. Bestyrelsen har kun været involveret i n…

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

På foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2013 blev der vedtaget en række ændringer af vore vedtægter og et par andre forslag til bestyrelsens videre handlinger. Nu er foreningens navn ”…

Gode giftfri havetip

  Bestyrelsen opfordrer til, at alle i Grøndalsvænge er med til at beskytte vores unikke havemiljøer midt i byen. Hvis du vil være med til at mindske brugen af pesticider, findes der en lang rækk…

Dødsfald

  Det var med stor sorg, jeg modtog meddelelse om, at tidligere bestyrelsesmedlem og næstformand igennem flere årtier, Tage Jørgensen, afgik ved døden søndag den 15. april. Alle kendte Tage, han …

Information om grundskyld fra administrator

Med henvisning til vedtægternes § 8 stk. 3, skal jeg gøre opmærksom på, at stigningen i grundskylden først vil få virkning pr. 1. april i år. Københavns Kommune har ikke kunne oplyse størrelsen på de …

100-års fejring på Københavns Rådhus

Festlighederne på Rådhuset den 25. november

Har du/I tilmeldt jer turen til Københavns Rådhus, skal vi gøre opmærksom på, at vi mødes i den store sal lige indenfor hovedindgangen, hvor overborgmester Frank Jensen vil byde velkommen. Herefter gå…

Københavns Delebiler i Grøndalsvænge

Et medlem har sendt os følgende indlæg: Har du brug for bil?   I løbet af foråret bliver der sat en delebil op i kvarteret omkring Grøndalsvænge Allé. Det er foreningen Københavns Delebiler der s…