Fremleje af hus

Du har mulighed for at fremleje dit hus i et begrænset omfang og kun i særlige tilfælde.

Fremlejeregulativ i henhold til vedtægternes § 9 stk. 4

AFSNIT I: Fremleje af bolig
§ 1.
(1.1) Såfremt der kan ske fremleje af en andelsbolig i Haveboligforeningen Grøndalsvænge, skal bestyrelsen godkende, at fremleje sker, ligesom bestyrelsen skal godkende fremlejekontrakten.

§ 2.
(2.1) Tilladelse til fremleje kan kun gives i overensstemmelse med vedtægternes § 9 stk. 2 og 3.

(2.2) Der vil normalt kun blive givet tilladelse til fremleje maksimalt i 2 år, men afhængig af fremlejerens begrundelse kan tilladelse gives for kortere eller længere periode end 2 år.

§ 3.
(3.1) Andelshaveren skal, inden man påbegynder fremleje, kontakte bestyrelsen og få godkendt at der i den konkrete situation overhovedet kan være tale om fremleje.

§ 4.
(4.1) Fremlejeaftalen skal oprettes på en lejekontakt, der godkendes af bestyrelsen.

(4.2) Ved fremleje i de tilfælde, der nævnes i vedtægternes § 9 stk. 2, skal fremlejemålet være tidsbegrænset, eventuelt med adgang til opsigelse i den aftalte fremlejeperiode.

(4.3) Den leje, fremlejetageren skal betale, må ikke overstige, hvad andelshaveren betaler i boligafgift med tillæg. I særlige tilfælde kan det tillades, at der tages et yderligere beløb, såfremt lejligheden er møbleret, eller der er foretaget forbedringer af lejligheden. Den samlede leje skal under alle omstændigheder godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse.

§ 5.
(5.1) Andelshaveren hæfter for, at rettidig indbetaling sker og skal sørge for at betaling efter påkrav, såfremt fremlejetageren ikke betaler til foreningen.

(5.2) I fremlejeperioden er det desuden andelshaverens ansvar, at de gældende vedtægter og husorden overholdes.

AFSNIT II: Fremleje af enkeltværelser
§ 6.
(6.1) Tilladelse til fremleje af enkeltværelser kan kun gives enten for hele stueetagen eller for hele 1. salen eller for enkeltværelser indtil 50 % af arealet af samtlige beboelsesrum.

§ 7.
(7.1) Fremlejekontakt og vilkårene for fremlejemålet skal godkendes af bestyrelsen, inden aftalen indgås.

(7.2) Den leje, fremlejetageren skal betale, må ikke overstige den forholdsmæssige andel af den fremlejebetaling, der kunne være godkendt ved fremleje af hele boligen, jfr. § 4.

Således godkendt af generalforsamlingen den 23/2 1995.

Her er fremlejeregulativet som PDF