Indbydelse til Vise-Café d. 11. november

Under titlen “Caféen” opstarter Grøndalsvængeudvalget en række events og sammenkomster for beboere i foreningen. Hvert café-arrangement vil have sit eget tema spændende fra ”bare” at mødes en hverdag over en kop kaffe over til foredrag om havebyer eller andet, som måske kan fange større eller mindre grupper i foreningen. Alle arrangementer vil blive afholdt i Foreningsbygningen og i vid udstrækning være baseret på frivillig arbejdskraft, interesse og lyst. Håbet er på sigt at få skabt en gruppe af foreningens medlemmer, som på skift hen over året arrangerer ”Caféer” med vidt forskellige temaer og ideer.

Det første arrangement bliver under titlen “Vise-café” og finder sted allerede søndag d. 11. november. Her vil to erfarne musikere underholde med visesang, og der vil være kaffe og kage til de fremmødte beboere. Læs nærmere i den officielle indbydelse, som er udsendt sammen med dette Grøndalsvænge Nyt. Læs nærmere her.