Hvordan sælger jeg mit hus?

Når man som andelshaver skal sælge sit hus, skal det ske via kontakt til foreningens administrationsfirma, DEAS. I den forbindelse har foreningen i samarbejde med DEAS udarbejdet nedenstående oversigt over salgsprocessen til vejledning til dig som andelshaver:

Salgsproces med Grøndalsvænge

Man kan desuden læse nærmere om erhvervsstyrelsens generelle regler ved overdragelse af andelsboliger i nedenstående dokument:

Erhvervsstyrelsens vejledning ved overdragelse af andelsboliger