Generalforsamling d. 28. september

Som udmeldt i tidligere Grøndalsvænge Nyt, så arbejder bestyrelsen på endelig at få afholdt ordinær generalforsamling for foreningen, nu hvor restriktioner og vaccinationsprogrammet giver mulighed for rimelig afholdelse. 

Der blev tidligere meldt en dato ud, som vi troede, vi havde alt på plads med. Desværre viste det sig alligevel, at det ikke kunne lade sig gøre at booke alle personer og sted på denne dato. Derfor bliver generalforsamlingen i stedet afholdt tirsdag d. 28. september på Vandværket.

Programmet holdes kortest muligt med fokus på de påkrævede emner såsom regnskab og valg til bestyrelsen. Forventningen er, at der indenfor kort tid derefter vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor andre emner som fx ekstra finansiering af Foreningsbygningens tag og det kommende bygningsregulativ kan blive behandlet.

I forbindelse med valg til bestyrelsen gøres der opmærksom på, at der forventes at skulle vælges mindst 3 nye medlemmer (samt gerne suppleanter) for at have en fuldtallig bestyrelse. .