Ekstraordinær generalforsamling d. 29. november og info-/spørgemøde d. 15. november

Processen omkring valuarvurdering m.m. er nu så langt, at 3 Falke Skolen er blevet booket til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 29. november kl. 19. Den officielle indkaldelse vil blive uddelt snarest, men afsæt allerede nu dagen i din kalender, så vi er sikre på det nødvendige fremmøde til vedtægtsændringer.

For at sikre en effektiv generalforsamling og et veloplyst grundlag for for afstemningen, så vil der i løbet af den kommende uge blive udarbejdet og husstandsomdelt et infomateriale omhandlende sammenhængene mellem BBR, valuar og værdifordeling.

Der vil herefter uddeling blive afholdt et info-/spørgemøde i Foreningsbygningen torsdag d. 15. november i 2 hold:

  • Hold 1, bestående af beboere på Abrikosvej, Blåbærvej, Brombærvej, Ferskenvej, Fordresgårdvej, Grøndalsvænge Allé og Hillerødgade: kl 18:00-19:30.
  • Hold 2, bestående af beboere på Hindbærvej, Hyldebærvej, Mirabellevej, Montagnevej, Morbærvej, Pomonavej, Reinettevej, Slåenvej, Tyttebærvej, Valnøddevej, Vindruevej og Æblevej: kl 19:30-21:00.

Efter infomaterialet er omdelt kan der sendes spørgsmål til KOM@groendalsvaenge.dk, som vil blive behandlet på info-/spørgemødet.