Droneopmåling af Grøndalsvænge

  • af

Der vil i perioden fra den 3. februar til den 28. februar blive udført en opmåling af Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. Overflyvningen er vejrafhængig og kræver klart og vindstille vejr. Overflyvningerne foretages i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00

Dronen har intet andet formål end at optage billeder af foreningens arealer, så det på baggrund af dette er muligt at udarbejdet et luftfoto og herudfra digitalisere foreningens arealer korrekt. Billederne skal bruges til en beregning af de enkelte grundes størrelse.

Er du nysgerrig, er du velkommen til at henvende dig til droneoperatøren, som meget gerne svarer på spørgsmål.

Der kan forekomme midlertidige afspærringer af sikkerhedshensyn, som bedes respekteret.

Har du spørgsmål forinden, er du hjertelig velkommen til, at rette henvendelse til Kommunikationsudvalget på email KOM@groendalsvaenge.dk