Information om grundskyld fra administrator

Med henvisning til vedtægternes § 8 stk. 3, skal jeg gøre opmærksom på, at stigningen i grundskylden først vil få virkning pr. 1. april i år.

Københavns Kommune har ikke kunne oplyse størrelsen på de kvm. som er inddraget på grund af minirundkørslen på Grøndalsvænge Alle, det har således ikke været muligt, at udarbejde den nye fordelingsnøgle.

Med virkning fra den 1. april vil der samtidig ske regulering af øvrige afgifter.

Med venlig hilsen

Administrationen.

Københavns Delebiler i Grøndalsvænge

Et medlem har sendt os følgende indlæg:

Har du brug for bil?

 

I løbet af foråret bliver der sat en delebil op i kvarteret omkring Grøndalsvænge Allé. Det er foreningen Københavns Delebiler der står for driften, og bilen indgår i foreningens flåde af mere end 50 delebiler der står i hele København.

 

Delebiler er et nemt, fleksibelt og miljøvenligt alternativ til at eje sin egen bil. Ud over et månedligt kontingent, betaler man for den tid man bruger bilen, og det antal kilometer man kører. Man booker bilen i et nemt, netbaseret booking-system. Københavns Delebiler tager sig af alle de praktiske ting, såsom reparationer, syn, dækskift, osv.

 

Delebilisme er ofte økonomisk fordelagtigt hvis man ikke har brug for t køre hver dag, men skal bruge bil til fritidsaktiviteter, ferier, mv. Det kan også fungere godt som supplement til egen bil. Som medlem af Københavns Delebiler har man adgang til at bruge alle foreningens biler, og der er mange forskellige typer af biler til rådighed, lige fra små biler og stationcars til 7-personers biler og kassevogne.

 

Informationsmøde

Der vil bliver holdt et informationsmøde for alle interesserede i starten af april, i fælleshuset på Vindruevej 2, hvor Københavns Delebiler kommer og fortæller om brugsvilkår, priser for brug og indmeldelse, mv.

Den nærmere dato for informationsmødet kommer til at fremgå af foreningens hjemmeside.

 

Hvis du gerne vil vide mere er du altid velkommen til at kontakte Københavns Delebiler. Skriv på info@kobenhavnsdelebiler.dk, eller ring på telefon 35 35 14 11 (ma-tor 9-12.30).

Du kan læser mere om delebiler, priser, vilkår, mv. på www.kobenhavnsdelebiler.dk