Notat fra Grubbe og Børner samt betænkning

Her har du mulighed for at downloade det notat som advokat Birgitte Grubbe og tidligere formand i Grøndalsvænge, Lars Børner, på eget initiativ har udarbejdet.
Bestyrelsen har kun været involveret i notatet, ved at vi har stillet vores arkiv til rådighed for dem.

Notatet beskriver hvorfor Københavns Kommune allerede i 2004 burde have aflyst den servitut, som kommunen siden marts i år har forlangt at vi skal overholde. Det findes i to versioner, og denne er den nyeste.

Der refereres bl.a. til en betænkning fra 1914 i notatet. Det er denne betænkning du også kan downloade her.

Download Betænkning her.

Download notat her.

Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

På foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2013 blev der vedtaget en række ændringer af vore vedtægter og et par andre forslag til bestyrelsens videre handlinger. Nu er foreningens navn ”Andelsboligforeningen Grøndalsvænge”, og ikke længere ”Haveboligforeningen Grøndalsvænge”. Referat fra generalforsamlingen og de nye vedtægter vil senere blive omdelt til alle.

Mvh.
Bestyrelsen

Gode giftfri havetip

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle i Grøndalsvænge er med til at beskytte vores unikke havemiljøer midt i byen. Hvis du vil være med til at mindske brugen af pesticider, findes der en lang række alternativer til brugen af kemisk ukrudtsbekæmpelse og pesticider, når du vedligeholder hus og have. Alternativerne er samlet på Københavns Kommunes hjemmeside, på adressen:

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/ProjekterIDetFri/Storbyhaver/EnGiftfriHave.aspx

. Hjemmesiden giver råd om miljøvenlig bekæmpelse af bl.a.:

Som haveejer skal du helst undgå at bruge pesticider, når du arbejder i haven, da det har nogle konsekvenser for miljøet:

  • Grundvandet, der er en væsentlig drikkevandsressource, forurenes
  • Tomme eller halvtomme pesticidemballager er farligt affald og skal behandles efter brug
  • Den biologiske mangfoldighed mindskes
  • De kemiske rester kan ende i vores frugt og grønt

Har du ikke selv adgang til internet, findes der en pc i foreningsbygningen, som du kan benytte i åbningstiden.

 

(Kilde: www.kk.dk)