Infomøde i Foreningsbygningen torsdag d. 15. november

For at sikre en effektiv generalforsamling og et veloplyst grundlag for for afstemningen, så vil Kommunikationsudvalget udarbejde et grundigt infomateriale forud for generalforsamlingen, hvor sammenhængene mellem BBR, valuar og værdifordeling vil blive beskrevet. 

Der vil efter uddeling af infomaterialet blive holdt et info-/spørgemøde i Foreningsbygningen torsdag d. 15. november i 2 hold:

  • Hold 1, bestående af beboere på Abrikosvej, Blåbærvej, Brombærvej, Ferskenvej, Fordresgårdvej, Grøndalsvænge Allé og Hillerødgade: kl 18:00-19:30.
  • Hold 2, bestående af beboere på Hindbærvej, Hyldebærvej, Mirabellevej, Montagnevej, Morbærvej, Pomonavej, Reinettevej, Slåenvej, Tyttebærvej, Valnøddevej, Vindruevej og Æblevej: kl 19:30-21:00.

Efter infomaterialet er omdelt kan der sendes spørgsmål til KOM@groendalsvaenge.dk, som vil blive taget op på info-/spørgemødet.

Ekstraordinær generalforsamling d. 29. november og info-/spørgemøde d. 15. november

Processen omkring valuarvurdering m.m. er nu så langt, at 3 Falke Skolen er blevet booket til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 29. november kl. 19. Den officielle indkaldelse vil blive uddelt snarest, men afsæt allerede nu dagen i din kalender, så vi er sikre på det nødvendige fremmøde til vedtægtsændringer.

For at sikre en effektiv generalforsamling og et veloplyst grundlag for for afstemningen, så vil der i løbet af den kommende uge blive udarbejdet og husstandsomdelt et infomateriale omhandlende sammenhængene mellem BBR, valuar og værdifordeling.

Der vil herefter uddeling blive afholdt et info-/spørgemøde i Foreningsbygningen torsdag d. 15. november i 2 hold:

  • Hold 1, bestående af beboere på Abrikosvej, Blåbærvej, Brombærvej, Ferskenvej, Fordresgårdvej, Grøndalsvænge Allé og Hillerødgade: kl 18:00-19:30.
  • Hold 2, bestående af beboere på Hindbærvej, Hyldebærvej, Mirabellevej, Montagnevej, Morbærvej, Pomonavej, Reinettevej, Slåenvej, Tyttebærvej, Valnøddevej, Vindruevej og Æblevej: kl 19:30-21:00.

Efter infomaterialet er omdelt kan der sendes spørgsmål til KOM@groendalsvaenge.dk, som vil blive behandlet på info-/spørgemødet.

Fiskebil ved Foreningsbygningen hver onsdag

En beboer har rettet henvendelse og spurgt, om foreningen kunne tænke sig, at en Fiskebil kom med faste mellemrum og solgte fisk til foreningens beboere. Bestyrelsen synes, det er en spændende idé og har besluttet at give lov til det i en prøveperiode, hvor vi tester interessen, og om der opstår uforudsete problemer. Der er derfor lavet aftale om at Fiskebilen vil holde ved Foreningsbygningen hver onsdag fra kl 18:00 til 18:30. NB: Nyt tidspunkt!!

Ny forsikringsaftale med Codan

Foreningen har pr. 1. februar 2016 indgået en forsikringsaftale med Codan. Vi har i den forbindelse opsagt samarbejdet med Dansk System Assurance som har været vores forsikringsmægler i de sidste mange år.

Fremadrettet betyder det at man skal kontakte Codan direkte når man skal anmelde en skade.

Codan har afsat et team på tre medarbejdere til at håndtere vores henvendelser, så der kan opbygges en bedre viden om Grøndalsvænge og dermed en bedre service.

Kontaktpersoner hos Codan:
● Ingvar Stefánsson, tlf. 3355 3227
● Pia Dora Jakobsen, tlf. 3355 5031
● Charlotte Stentoft, tlf 3355 4793

Oplys følgende policenummer ved kontakt til Codan: 9002680995

Vigtigt

Skader der er sket før den 1 februar 2016 skal stadig håndteres af Gjensidige.

For at komme i kontakt med Gjensidige, skal man ringe på tlf. 88186969, og oplyse foreningens policenummer (7404913) og kundenummer (3301778963).

Fastelavnsfest i Grøndalsvænge

På trods af lidt kulde og blæst, og en smule forvirring omkring hvorvidt fastelavnstønderne skulle have været fyldt med “goodies”, eller – som i vores tilfælde – tomme, så fik alle vidst en rigtig hyggelig dag.
Dejligt med så mange flot udklædte børn. Vi håber at I nyder jeres velfortjente slikposer…og et stort tillykke til Kattekongerne og ditto dronninger.

På voksensiden var der tronskifte, så nu har en ny konge og hans dronning (så fager hun er) indtaget pladsen som årets regenter.
Klik på billederne for at se dem i større format.

Læs mere Fastelavnsfest i Grøndalsvænge