Information fra administrator

Nedsættelse af grundskyld
I forbindelse med medlemmernes opkrævning af boligafgift m.v. er der sket nedsættelse af grundskylden med virkning pr. 1.juli
Nedsættelsen skyldtes fastfrysning af grundskylden.