Rutschebanerne på vores legepladser

Rutschebanerne på vores legepladser er blevet taget ned. Det er sket, fordi de efterhånden var så medtagne af vejr, vind og brug, at de ikke længere var sikre at lege på og heller ikke kunne repareres.

Vores gårdmand Finn har afspærret på legetårnene, så ingen kommer til at rutsche ned uden bane!

Desuden har vi haft en tømrer til at besigtige legetårnene, der også trænger til en udskiftning, omend de ikke er farlige at lege på. Nye legetårne er meget dyre, og vi har søgt om fondsmidler til at forny legepladserne med. Det er i skrivende stund uvist, om vores ansøgning bliver imødekommet, og i givet fald hvornår det sker. Vi kommer tilbage med mere information, så snart vi hører nyt.

Mvh

Bestyrelsen