Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af følgende medlemmer efter den seneste ordinære generalforsamling den 30 maj 2018:

Formand:
Bjarne Jepsen

Næstformand:
Kim Erdmann

Bestyrelsesmedlemmer:
Torben Andersen, Mikkel Løndahl, Christian Mølholm, Arne Ekstrand, Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen, Søren Hansen

Bestyrelsessuppleant:
Ditte Pedersen (udtrådt), Karin Mygdahl

Bestyrelsen agerer og handler som beskrevet i Forretningsordenen for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge, som vedtaget første gang på bestyrelsesmødet d. 20. september 2018.

Deltagelse i bestyrelsens udvalg

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fordeler arbejdet i de følgende udvalg, som samlet står for den daglige drift af foreningen: Forretningsudvalget, Vurderingsudvalget, Byggeudvalget, Teknikudvalget og Kommunikationsudvalget. Man kan læse nærmere om de enkelte udvalgs opgaver her: www.groendalsvaenge.dk/bestyrelsens-udvalg

Derudover er bestyrelsen også ansvarlige for løbende ad hoc opgaver, udviklings- og forbedringsprojekter, afholdelse af generalforsamlinger m.m.

Bestyrelsen er senest konstitueret således:

Forretningsudvalg:
Bjarne Jepsen, Kim Erdmann, Marina Brønsvig
Mail: fu@groendalsvaenge.dk

Medhjælpere: Christian Mølholm

Vurderingsudvalg:
Torben Andersen, Anette Münther Hansen, Karin Mygdahl
Mail: vur@groendalsvaenge.dk

Byggeudvalg:
Arne Ekstrand, Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen
Mail: byg@groendalsvaenge.dk

Teknikudvalget (veje, anlæg og forretningsbygning):
Torben Andersen, Søren Hansen
Mail: tek@groendalsvaenge.dk

Medhjælpere: Christian Mølholm

Kommunikationsudvalg:
Anette Münther Hansen, Bjarne Jepsen, Mikkel Løndahl
Mail: kom@groendalsvaenge.dk

Deltagelse i eksterne udvalg

Udover de officielle bestyrelses-udvalg sidder der bestyrelsesmedlemmer i følgende eksterne arbejdsgrupper og udvalg:

Socialudvalget:
Anette Münther Hansen, Marina Brønsvig

Parkudvalget:
Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen

Grøndalsvængeudvalget:
Søren Hansen