Bestyrelsen består af følgende medlemmer efter den seneste ordinære generalforsamling den 28 september 2021:

Formand:
Bjarne Jepsen (på valg i 2023)

Næstformand:
Kim Erdmann (på valg i 2023)

Bestyrelsesmedlemmer:
På valg i 2022: Karin Mygdahl, Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen, Tino Rabe Tønnesen
På valg i 2023: Niels Dubgaard Borup, Mia Kambskard, David Amtrup

Bestyrelsessuppleant(er):
På valg i 2022: Martin Thorsen, Peter Jespersen

Bestyrelsen agerer og handler som beskrevet i Forretningsordenen for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge, som vedtaget første gang på bestyrelsesmødet d. 20. september 2018.

Deltagelse i bestyrelsens udvalg

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fordeler arbejdet i de følgende udvalg, som samlet står for den daglige drift af foreningen: Forretningsudvalget, Vurderingsudvalget, Byggeudvalget, Teknikudvalget og Kommunikationsudvalget. Man kan læse nærmere om de enkelte udvalgs opgaver her: www.groendalsvaenge.dk/bestyrelsens-udvalg

Derudover er bestyrelsen også ansvarlige for løbende ad hoc opgaver, udviklings- og forbedringsprojekter, afholdelse af generalforsamlinger m.m.

Bestyrelsen er senest konstitueret således:

Forretningsudvalg:
Bjarne Jepsen, Kim Erdmann, Marina Brønsvig, Tino Rabe Tønnesen
Mail: fu@groendalsvaenge.dk

Vurderingsudvalg:
Anette Münther Hansen, Karin Mygdahl, David Amtrup
Mail: vur@groendalsvaenge.dk

Byggeudvalg:
Mia Kambskard, Niels Dubgaard Borup, Martin Thorsen, Iniz Tvillinggård (ekstern arkitekt)
Mail: byg@groendalsvaenge.dk

Teknikudvalget:
Peter Jespersen, Bjarne Jepsen, Martin Thorsen
Mail: tek@groendalsvaenge.dk

Kommunikationsudvalg:
Anette Münther Hansen, Bjarne Jepsen, Tino Rabe Tønnesen, Martin Thorsen
Mail: kom@groendalsvaenge.dk

Deltagelse i eksterne udvalg

Udover de officielle bestyrelses-udvalg sidder der bestyrelsesmedlemmer i følgende eksterne arbejdsgrupper og udvalg:

Socialudvalget:
Anette Münther Hansen, Bjarne Jepsen

Parkudvalget:
Marina Brønsvig, Anette Münther Hansen

Grøndalsvængeudvalget: