Vurderingsregulativ og afskrivningsregler

I forbindelse med salg af andele i Grøndalsvænge, har foreningen vedtaget et vurderingsregulativ, som beskriver, hvordan vurderingen finder sted. Denne er dog ganske forældet, da den ikke er opdateret siden foreningen var en Haveboligforening, og foreningen er i mellemtiden gået over til at benytte et eksternt firma til at vurdere husenes forbedringer og mangler/fradrag. Regulativet er derfor ved at blive opdateret, men den nuværende udgave kan findes her:

Vurderingsregulativ

I forbindelse med vurderingen af husene foretages der en opgørelse af forbedringernes værdi. Disse afskrives over tid, og dette gøres jf. ABF’s standard afskrivningskatalog, sammen med et tillæg lavet af og for Grøndalsvænge. Sidstnævnte er tilføjet for at dække de ting, som ikke dækkes i ABF’s afskrivningskatalog, da dette er skrevet med lejlighedsandele for øje, og derfor ikke er tilstrækkeligt for en forening af andelshuse med haver og bevarende lokalplan.

ABF’s afskrivningskatalog
Grøndalsvænges tillæg til afskrivningsreglerne