Andelsboligforeningen Grøndalsvænge er baseret på en række vedtægter, som er vedtaget i fællesskab af foreningens beboere. Vedtægterne kan opdateres og ændres efter behov, men kræver at 2/3 af foreningens husstande stemmer for ændringen på en generalforsamling, hvor halvdelene af husstandene er fremmødt.

Seneste ændring i vedtægterne fandt sted på den ordinære generalforsamling i september 2021.

Download vedtægterne her (opdateret som vedtaget d. 28 september 2021)

Se desuden bilag til vedtægterne med grundstørrelser.